Loading...
Close
  • کلید لمسی شیشه ای برکر TS
  • کلید و پریز برکر R3
  • کلید لمسی شیشه ای مشکی برکر
  • کلید و پریز Berker



شرکت برکر

شرکت برکر از سال 1919 میلادی در کشور آلمان آغاز به کار کرده است و هم اکنون یکی از شناخته شده ترین کمپـانی های تولید کلید و پریز و قطعات سیسـتم KNX در جهان می باشد.